Poziv svim veterinarima

- POZIV SVIM VETERINARIMA, VETERINARSKIM TEHNIČARIMA, STUDENTIMA VETERINARSKE MEDICINE I OSTALIM ZAINTERESIRANIM VOLONTERIMA ZA RAD U VETERINARSKOJ SLUŽBI
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede ovim putem poziva sve osobe veterinarske struke, studente veterinarske medicine te ostale zainteresirane osobe koje žele volonterski sudjelovati u radu Novog županijskog kriznog stožera Vukovarsko–srijemske županije naročito kao pomoć u radu veterinarska službe na poplavljenom području, da se jave u krizni stožer Vukovarsko-srijemske županije, veterinarskom inspektoru na niže navedeni kontakt, koji će ovisno o stručnoj spremi volontera i potrebama na terenu, organizirati rad.
Kontakt: Novi županijski krizni stožer Vukovarsko-srijemske županije
Nada Ćaleta, dr.vet.med., viši veterinarski inspektor Ministarstva poljoprivrede

mobitel: 099/815-6373, e-mail: nada.caleta@mps.hr
dr.sc. Mijo Fury, dr.med.vet.: 098 217 103 e-mail: vet.stan.zupanja2@gmail.com