Zbor građana MO Rab

- Vijeće Mjesnog odbora Rab za PONEDJELJAK, 16. LIPNJA 2014. GODINE S POČETKOM U 14 SATI, U VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA RABA saziva ZBOR GRAĐANA MJESNOG ODBORA RAB, s dnevnim redom:
01. Regulacija prometa i organizacija parkiranja u starogradskoj jezgri.
02. Razno
Zboru će nazočiti gradonačelnica Grada Raba gđa. Rosanda Krstinić-Gušćić, zamjenik gradonačelnice Nenad Debelić, stručne službe Grada, direktor “Vrela” gosp. Damir Brusić i direktor “Dundova” gosp. Hari Čipčić.