Cjenik oglašavanja


 


Izrada spota

 
  Snimanje čitane poruke sa glazbenom podlogom 200,00 kn
  Snimanje standardnog dramatiziranog spota 300,00 kn
  Snimanje spota s korištenjem glume i višeglasja 500,00 kn
  Snimanje pjevanog spota (pjevani dio do 6 riječi) 700,00 knPromidžbeni spotovi (jedno emitiranje)

 
Trajanje 10 sec   15 sec   20 sec   25 sec   30 sec   45 sec   60 sec  
Cijena 20,00 kn   30,00 kn   40,00 kn   50,00 kn   60,00 kn   75,00 kn   90,00 kn  Popusti za veći broj emitiranja

 
Količina Do 30 emitiranja 31-60 emitiranja 61-90 emitiranja 91-120 emitiranja
Popust 5% 10% 15% 20%Pokroviteljstva

 
Trajanje do 15 minuta do 30 minuta do 60 minuta do 90 minuta
Cijena 150,00 kn 250,00 kn 350,00 kn 400,00 knZakup termina

(promidžbene emisije, prijenosi, predstavljanja, igre...)
 
Trajanje do 5 min do 10 min do 15 min do 30 min do 60 min do 90 min
Cijena 300,00 kn 500,00 kn 700,00 kn 1.100,00 kn 1.600,00 kn 1.900,00 knPromidžbeni paketi (čestitke) od 01.12. do 06.01.

 
Promidžbeni paket 1 - skupno emitiranje, 30 puta 400,00 kn
Promidžbeni paket 2 - skupno emitiranje, 50 puta 560,00 kn
Promidžbeni paket 3 - skupno emitiranje, 70 puta 720,00 kn
 

 
Agencijski rabat 20%
Avansno plaćanje 5%Kod spotova do 30-e sekunde 1sec =2,00 kn, iznad 30-e sekunde 1sec =1,00kn.
Glazbeni pozdrav: 32,00 kn. Presnimavanje dijela programa na cd: 80,00kn
Napomena:
Odnos glazbe i govora u promidžbenim emisijama  1:1.  Popust na nagradne igre: 50%.
Presnimavanje spotova i autorska prava za emitiranje na drugim postajama ne naplaćuju se.
Kod ugovaranja poslova obavezno je osiguranje naplate (barirani ček, mjenica) ili plaćanje unaprijed.
Za realizaciju sa terena cijena se uvećava za 30%! Korištenje studija za snimanje 1 sat = 800,00 kn
Na sve usluge obračunava se Porez na dodanu vrijednost!