BEZ STRUJE (19.03.) DIO BARBATA I PALITA

BEZ STRUJE DANAS (19.03.):
BARBAT (KEKI, PERČINIĆI) - 08:00-15:00
PALIT (OD HEP CENTRALE DO SUHE MARINE PALIT) - 8:30-09:30