BOOKMOBIL DANAS NA RABU

- Putujuća knjižara - BOOKMOBIL danas gostuje na Rabu u Parku Boškopini od 19 do 22 sata, a za to vrijeme možete razmijeniti knjige. Nositelj projekta je Kulturna udruga Fotopoetika, a lokalni partner Udruga za djecu i mlade Kocka.