EDUKATIVNA RADIONICA RAZVOJ NOVOG PROIZVODA - CAMINO KROZ HRVATSKU - VJERSKI TURIZAM

- Datum održavanja: 27.10.2021. (srijeda) u 17,00 sati
TEMA: Razvoj novog proizvoda - CAMINO kroz Hrvatsku - vjerski turizam
Gost panela:
Nataša Jurina, univ.spec.oec., završila je stručni specijalistički studij iz područja destinacijskog menadžmenta. Upoznati će nas sa pozitivnim primjerom prakse, kako je operativno postavljen novi proizvod Camino u Krku, a koji danas ima sve veći broj posjetitelja.
Vedran Pražen, Tajnik Bratovštine Sv. Jakova, začetnika projekta Camino kroz Hrvatsku.
Luka Kolovrat, dir. TZ Imota, gdje je ove godine pokrenuta tematska staza Camino.
Razgovarat ćemo o izazovima kojima se susreću destinacije koje razvijaju novi proizvod, na primjeru vjerskog turizma. Koje su pripreme potrebne, koji resursi i organizacija dočeka gostiju? Pričati ćemo o potencijalnim prilikama za sve dionike u destinaciji, uključivanju zajednice i načinima suradnje.
Vjerujemo da ćemo Vas inspirirati i na jednostavan način ispričati kako operativno pripremiti sve resurse za kvalitetnu realizaciju.
Molimo pripremite Vaša pitanja, na kraju predavanja pokušati ćemo odgovoriti na svako pitanje.
Webinar se snima i snimka će biti javno objavljena.