ISTRAŽIVANJE U OKVIRU DOKTORSKE DISERTACIJE / ON-LINE ANKETA

- U okviru doktorske disertacije (mr.sc. Vedran Zubović) provodi se istraživanje pod nazivom “Koncepcija razvoja outdoor turizma kao generatora konkurentnosti destinacije”. Cilj je da se nakon provedenog istraživanja predstavi model inoviranja ponude i promocije outdoor turizma u Primorsko-goranskoj županiji Anketa je anonimna, a za njeno popunjavanje potrebno je izdvojiti 10-tak minuta