NASTAVAK 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 16. OŽUJKA

- Drugi dio 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba sazvao je predsjednik vijeća Željko Peran za 16. ožujka (utorak) u Zimskom kinu Rab s početkom u 9:00 sati.
U drugom dijelu sjednice provest će se rasprava i odlučivanje po preostalim točkama iz utvrđenog dnevnog reda sjednice, kako slijedi:
4. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Raba koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Raba u Poslovnoj zoni Mišnjak
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju otvorenog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Grada Raba
10. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba u 2021. godini
11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba
14. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba