OTVOREN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2021. GODINI

- Statutom Grada Raba propisano je da se povodom DANA GRADA RABA, 9. SVIBNJA - DANA POBJEDE (DIES VICTORIAE) dodjeljuju javna priznanja Grada, i to:
POČASNI GRAĐANIN GRADA RABA
NAGRADA GRADA RABA
PLAKETA GRADA RABA
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA RABA i
GRB GRADA RABA
Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama s prebivalištem, odnosno sjedištem u Gradu Rabu, građanima Republike Hrvatske ili druge države koji nemaju prebivalište u Gradu Rabu te inozemnim i tuzemnim pravnim osobama koje nemaju sjedište na području Grada Raba.
Godišnje se dodijeljuje najviše pet javnih priznanja, a istoj se fizičkoj ili pravnoj osobi javno priznanje može dodijeliti jednom u deset godina.
Godišnje se može samo jedna osoba proglasiti Počasnim građaninom Grada Raba i može se dodijeliti samo jedna Nagrada Grada Raba, jedna Plaketa Grada Raba, jedna Nagrada za životno djelo Grada Raba i samo jedan Grb Grada Raba.
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Raba, Plakete Grada Raba, Nagrade za životno djelo Grada Raba i Grba Grada Raba imaju članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Raba, vijeća mjesnih odbora, udruge građana te pravne osobe sa sjedištem na području Grada Raba i građani sa prebivalištem na području Grada Raba.
Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Raba imaju članovi Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Raba.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Raba podnosi se u pisanom obliku, a pisani prijedlog mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, odnosno naziv te prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, ime i prezime predložene fizičke osobe ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o predloženoj osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se se prijedlog podnosi te iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa za koje se predlaže dodjela javnog priznanja.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Raba donosi Gradsko vijeće Grada Raba na temelju prijedloga ove Komisije i to na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.
Kako nam predstoji Dan Grada Raba pozivamo vas da se uključite u predlaganje pojedinaca i pravnih osoba za dodjelu priznanja te da vaše cijenjene prijedloge s obrazloženjem i naznakom vrste priznanja dostavite ovoj Komisiji do 8. veljače 2021. godine (ponedjeljak) putem pisarnice Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, s naznakom: ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA.