RAPSKE GLAZBENE VEČERI, Krešimir Starčević, glasovir / Lovro Merčep, saksofon

RAPSKE GLAZBENE VEČERI, Krešimir Starčević, glasovir / Lovro Merčep, saksofon
Četvrtak, 19.08.2021. u 21:00 sat, crkva sv. Križa