SAZVANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA / 18. lipnja

- U petak 18. lipnja s početkom u 8:30 sati u Zimskom kinu Rab održat će se konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Raba.
Dnevni red:
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća sa svečanom prisegom članova Gradskog vijeća
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba