U ČETVRTAK (04.03.) DIO PALITA BEZ STRUJE

U ČETVRTAK U VREMENU OD 08:30 - 15:00 SATI BEZ ELEKTRIČNE ENERGIJE ŠPDRUČJE PALITA : SUHA MARINA, KBR. 234-243, 275, 276, 293-299 I 303