UDRUGA UMIROVLJENIKA ORGANIZIRA LIJEČENJE U TOPLICAMA

- UDRUGA UMIROVLJENIKA OTOKA RABA ZA SVOJE ČLANOVE ORGANIZIRA LIJEČENJE U ISTARSKIM I DARUVARSKIM TOPLICAMA / PRIJAVE DO 20.10.2021.