ŽLU RAB NASTAVLJA S KAPITALNIM ULAGANJIMA U LUČKA PODRUČJA NA OTOKU RABU

- Županijskoj lučkoj upravi Rab dodijeljeno je 5 milijuna kuna za izvođenje radova na projektu “Rekonstrukcija i dogradnja luke San Marino“ te za izvođenje radova na projektu" i „Sanacija i rekonstrukcija luke Melak, II. Faza“. U ime ŽLU Rab ugovor o sufinanciranju potpisao je ravnatelj Nenad Debelić.
Projekt Rekonstrukcije i sanacije luke San Marino predviđa uređenje obalnog zida te oko 1800 m2 kopnene površine luke dok se projektom Sanacije i rekonstrukcije luke Melak nastavljaju radovi na izgradnji 100 metara obalnog zida te uređenja parkirališta i manipulativne površine luke. Uz sredstva koja je osiguralo ministarstvo, Županijska lučka uprava Rab osigurala je 700 tisuća kuna vlastitih sredstava. Uz navedene projekate, ŽLU Rab u 2021. godini započela i s izradom projektne dokumentacije za luke Supetarska Draga i Padova II te je nastavljena izrada dokumentacije za luke na području Banjola i Barbata u što će ŽLU Rab uložiti oko milijun kuna.
Župan Zlatko Komadina zahvalio se resornom ministarstvu što prepoznaje potrebe ulaganja u pomorsko dobro Primorsko-goranske županije, te dodao da Županija ima 103 luke i lučice kojima upravlja 8 županijskih lučkih uprava, koje su na vrijeme pripremile projekte i spremno dočekale mogućnost povlačenja novca iz europskih i državnih fondova. Ministra Butković zahvalio se svima u Primorsko-goranskoj županiji koji su pokazali da znaju pripremati i provoditi projekte što je i omogućilo intenzivna ulaganja u ovo područje.
Potpisani ugovori dio su projekta u sklopu kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture svake godine osigurava proračunska sredstva namijenjena za sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture. Osim toga, značajna sredstva Ministarstvo osigurava i za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi. Ova ulaganja dio su velikog projekta poznatog pod nazivom “Renesansa na hrvatskoj obali” u sklopu kojeg je u protekle tri godine uloženo gotovo 2 milijarde kuna u obnovu luka od lokalnog i županijskog značaja, najvećim dijelom sredstvima EU fondova / ŽLU Rab